develop your own website

Bewegen bij borstkanker

Een gericht bewegingsprogramma volgen voor en tijdens de behandeling van borstkanker. Wat zegt de wetenschap en wat doen we in de praktijk? 

Schermvdgdfullende intro

Jaren geleden luidde het advies dat tijdens de borstkankerbehandeling en bij symptonen als vermoeidheid vooral rust in acht moest worden gehouden. Voor de gevolgen van de behandeling kon men revalidatietherapie volgen die toen nog uitsluitend gericht was op mobiliteitsproblemen als gevolg van een operatie of bestraling. (Inter)nationale research en de dagelijkse praktijk tonen echter al meer dan 15 jaar de positieve effecten aan van gerichte oefenprogramma's. Dit zowel voor, tijdens en na de behandeling van borstkanker. Zowel gericht op het optimaliseren van de curatieve behandeling als op het reduceren van de bijwerkingen en complicaties.

Helaas wordt er nog steeds te weinig aandacht besteed aan deze ontwikkeling en is de diepgaandere voorlichting beperkt. De begrijpelijke vertaalslag van research naar de borstkankerpatiënt is er maar mondjesmaat. Wij durven te zeggen dat het volgen van een gericht beweegprogramma kan werken als een medicijn als het door een oncologie gespecialiseerde therapeut op maat voor u gemaakt is. Een medicijn dat voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk  moet zijn.

Met Bewegen bij borstkanker willen wij borstkankerpatiënten, fysiotherapeuten en andere geïnteresseerden op een informele manier bijpraten over dit onderwerp en de brug slaan tussen wetenschap en de toepassingen in de hedendaagse oncologiefysiopraktijk. We doen dit door wetenschappelijke publicaties te bespreken, interviews met nationale en internationale wetenschappers en fysiotherapeuten te houden en deze met u te delen in videocasts. 

"Meer dan 15 jaar internationale research en dagelijkse praktijk toont de positieve invloed van gepersonaliseerde beweegprogramma's bij borstkanker aan." 

Mobirise

Ter voorbereiding op de behandeling

Prehabilitie is de term die gebruikt wordt om een patïent voor te bereiden op een komend behandeltraject. Bij borstkanker en andere ziektes kan dit er voor zorgen dat men fitter aan een behandeling begint en dat er minder terugval zal optreden als gevolg van een medicatieve behandeling of operatie. De tijd die er is na borstkankerdiagnose tot aan de eerste vervolgstap zal worden gebruikt om een specifiek programma te doorlopen. Afhankelijk van de komende behandeling zal het programma worden voortgezet of aangepast. 

Mobirise

Bewegen tijdens de behandeling

Onderzoeken tonen de positieve effecten aan van gepersonaliseerde oefenprogramma's tijdens de behandeling. Niet alleen bedoeld voor de totale fitheid maar ook ondersteunend aan de behandeling zelf en de werking van bijvoorbeeld de chemotherapie. Steeds meer ziekenhuizen en fysiotherapeuten integreren dit in het behandelprotocol. Maar waar moeten deze oefenprogramma's aan voldoen en wat is het effect dan precies op het lichaam? Een onderwerp dat we ook in de videocasts bespreken.

Mobirise

Complicaties en revalidatie 

De complicaties die op kunnen treden als gevolg van de behandeling zijn u wellicht wel bekend. Vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, spiermassa verlies, toegenomen vetmassa, mobiliteitsbeperkingen en helaas vele andere problemen die de dagelijkse werkzaamheden en levenskwaliteit sterk kunnen beïnvloeden. Revalidatie en massage gericht op minder goed kunnen bewegen of pijn bij veel voorkomende bewegingen zijn al jaren standaard te volgen. Maar wat is de stand van zaken omtrent klachten als vermoeidheid, kracht- en fitheidsverlies? Hoe werken de specifieke revalidatieprogramma's die juist deze klachten op kunnen lossen en weer voor een betere levenskwaliteit kunnen zorgen? Ook hier besteden we in diverse afleveringen aandacht aan.

Mobirise

Preventie en levenskwaliteit

Als de curatieve behandeling ten einde is ligt de nadruk op levenskwaliteit in het perspectief van levensverwachting en op preventieve voor terugkerende borstkanker. In de eerste situatie worden er veel aspecten in ogenschouw genomen om te bepalen wat uiteindelijk de balans bepaald tussen inspanninge en ontspanning. Met een therapeut en vaak familie stemt u zaken hieromtrent af.
Om de kans op terugkerende borstkanker te minimaliseren is er eveneens veel onderzoek gedaan welke rol krachttraining en cardio hierbij kan spelen. We behandelen iedere fase in onze videocast en kijken naar aspecten als samenstelling, intensiteit en frequentie. Wat zegt de wetenschappelijke bewijslast en hoe wordt het in de praktijk wordt toegepast.

"Bewegen met een persoonlijk oefenprogramma waarbij ook rekening wordt gehouden met de effecten van de medicatie vraagt een gecertificeerde therapeut!"

Ik wil ook bewegen met een therapeut!

Als u ook onder begeleiding wilt oefenen dan kunt u dit overleggen met uw behandelend arts. Wij brengen wij u dan in contact met een professioneel gecertificeerde therapeut of bewegingscoach. Samen met hem/haar, en in overleg met uw arts, bespreekt u uw situatie en wordt er een persoonlijk oefenprogramma opgesteld. Dit geheel aansluitend op uw behandeling of revalidatie.  

© Copyright 2018 Bewegenbijborstkanker - All Rights Reserved